Referenser

Installatörsföretagen är ett samgående mellan Bransch- och Arbetsgivarorganisationerna VVS Företagen och Elektriska Installatörsorganisationen EIO.

Vårt uppdrag är medlemsvärvning, försäljning , marknsadundersökningar samt försäljning av förbundets produkter och tjänster. TDIC är även Ramavtalsleverantör till IN Rabatt
 

Installatörsföretagen

www.installatorsforetagen.se
 

Elektriska Installatörsorganisationen EIO är en opolitisk och oberoende bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges el- och teleteknikföretag. Vi har 2 800 medlemmar med sammanlagt 26 500 anställda.

Vårt uppdrag har varit Medlemsvärvning. Vårt nuvarnade uppdrag är att sälja EIO Eltest som bara erbjuds till medlemsföretag

EIO är idag en del av Installatörsföretagen.

Elektriska Installatörsorganisationen EIO

www.eio.se
 

EIO ELTEST – dolda elfel kan vara livsfarliga.
Elanläggningar åldras precis som allt annat i ett hus. Ju fler år som går, desto större risk att något händer med din anläggning som kan leda till allvarliga skador och i värsta fall döden.
Vårt nuvarnade uppdrag för Installatörsföretagen och EIO är att sälja in EIO Eltest till medlemsföretag.

www.eio-eltest.se
 

Plåt & Ventföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisationen för plåtslageri, ventilation och stål- & lättbyggnadsföretag.

Vårt uppdrag är  medlemsvärvning.


Plåt & Ventföretagen

www.pvforetagen.se

Byggföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden.

Förbundet Byggföretagen organiserar ca 3 700 arbetsgivare i 26 lokala byggföreningar organiserade i 6 geografiska regioner.

Vårt uppdrag är medlemsrekrytering.
 

Byggföretagen

www.byggforetagen.se
 

Transportföretagen Transportföretagen

Transportföretagen är en samarbetsorganisation för arbetsgivar- och branschförbund inom transportnäringen, inklusive motor- och petroleumbranscherna, samt säkerhetsbranschen.

Vårt uppdrag är medlemsvärvning för Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Motorbranschens Arbetsgivareförbund samt Branch- och Arbetsgivareförbundet Sveriges Bussföretag.
 

Transportföretagen

www.transportforetagen.se
 

VVS Företagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom VVS.
VVS Företagen har över 1200 medlemsföretag med drygt 20 000 anställda. Våra medlemsföretag omsätter tillsammans över 25 miljarder kronor varje år.
VVS Företagen är idag en del av Installatörsföretagen.


VVS Företagen

www.vvsforetagen.se
 

Smart Classroom Smart Classroom

SCM Secure är från grunden skapad som en innovativ molntjänst vilken involverar samtliga processer och behov i  skolmiljön. Lärplattformen har specifikt anpassade komponenter som kan väljas till för förskola och universitet.

Vårt uppdrag är kundbesöksbokning.


SCM Secure

www.scmsecure.com/se